Spring til indhold

Skadeforsikrings- og pensionsbranchen

  På min vej gennem DigiJunglen faldt jeg engang over Open Data og tænkte, at Open Data må kunne bruges til at kvalificere udvikling af undervisningsmaterialer.
  Målet for mig er at identificere viden, færdigheder og/eller kompetencer, som er relevante for sektoren
  OG som der kan undervises i digitalt/online.
  Det gav jeg mig til at undersøge og her er en del af historien:

  Færdigheder, der søges efter i finans- og forsikringssektoren i Danmark:

  De to største stillingstyper i finans- og forsikringssektoren i Danmark er Professionals og Associate Professionals

  Sådan har stillingstyperne i finans- og forsikringssektoren i Danmark udviklet sig over tid

  CEDEFOP (data fra 2011-2020)
  Employment share of broad occupations (%) in Finance & insurance sector in Denmark.
  Comparing Employed population by occupation and sector in Denmark. The maximum is in 2019 in Professionals, while the minimum is in 2011 in Elementary workers. Notice observations encoding flag qualitative characteristics, marked with *.

  Færdigheder, der søges efter hos (office) professionals i online annoncer i Danmark på tværs af sektorer:

  Opgaverne, som (office) professionals’ har uddannelse og færdighederne til at løse:

  Færdigheder der søges efter hos (office) associate professionals i online annoncer i Danmark på tværs af sektorer:

  Opgaverne, som (office) associate professionals’ har uddannelse og færdighederne til at løse:

  Opsamling af indsigterne om finans- og forsikringssektorens medarbejdere:

  Denne lille analyse viser

  • sektorens behov udtrykt som hvilke færdigheder finans- og forsikringssektorens selskaber leder efter hos nye medarbejdere, når de annoncerer online
  • Hvilke typer stillinger er der i sektoren og hvilke der er de største?
  • Færdigheder, som medarbejderne i de to dominerende stillingstyper i sektoren har og
  • Opgaver, som medarbejderne i de to dominerende stillingstyper løser på tværs af sektorer i Danmark

  Hvad kan indsigterne bruges til?

  Her er CEDEFOPs spådom om væksten indenfor forsikringsbranchen. Det ser sg* godt ud for forsikringsbranchen! Det tegner billedet af en sektor der er i vækst og som vil få brug for (flere) dygtige medarbejdere!

  Kunne omskoling af nogle af de nærmeste faggrupper komme på tale?

  Jobkompasset – en af mange, mange kilder til indsigt og inspiration


  Et kig mere i CEDEFOPs krystalkugle vedrørende det danske arbejdsmarkeds udvikling 2022-2035 kan sikkert hjælpe lidt.

  Bonusinformation om geografiske forskelle

  Vil du zoome ind på Danmark og se forskellen på hovedstadsområdet og udenfor hovedstadsområdet indenfor sektoren?

  ESCO lister viden, færdigheder og kompetencer op

  ESCO er den flersprogede klassifikation af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv

  Eficert lister viden, færdigheder samt ansvar og autonomi (kompetencer) op

  SQF is the method to identify knowledge, skills and competences that are specific to the European insurance industry and based on national exams.

  Jobindex er en anden kilde til data

  om sektoren og deres data går tilbage til 2007. Jobindex refererer (vistnok) ikke til ESCO-rammen når de viser virksomhed, kanal (erhverv?), kategori (sektor?) og geografisk område.
  Jeg kan ikke finde hvor de redegør for hvordan de definerer kanal og kategori og umiddelbart synes jeg ikke, at jeg kan genkende betegnelserne fra ESCO/ISCO-definistionerne som CEDEFOP benytter. Men jeg har heller ikke taget Jobindex’ tal med for selv at bruge dem. Blot for at henvise til Pers tal 😉

   

  Uddannelsesinitiativer understøttes af Key training policy measure

  Forsikringsforbundets medlemskurser

  Forsikringsforbundets medlemskurser

  Class Central’s Best Online Courses of All Time (2022 Edition)

  Her er andres populære onlinekursusemner til inspiration. Hvad er deres undervisningsfaglige hemmeligheder?

  Google Trends

  Google Trends relaterede søgninger 

  Ankenævnet for Forsikring kunne kaste nogle ideer af sig i form af statistiske indsigter: Hvilke forsikringsprodukter er kunderne mest i tvivl om? Hvilke forsikringsprodukter får kunderne oftest medhold i ifm klage? Dyk længere ned i misforståelserne her. Hvad misforstår kunderne særligt ofte (her søgeord “bil”)?

  I januar 2024, spurgte jeg ChatGPT-4:

  EPSI har målt kundetilfredsheden i forsikringsbranchen siden 2001.

  Vi har ikke alle arbejdet i en reguleret branche, så alle forløb skal have medtænkt