Spring til indhold

Forsikringssektoren

På min vej gennem DigiJunglen faldt jeg engang over Open Data og tænkte, at Open Data må kunne bruges til at kvalificere udvikling af undervisningsmaterialer.
Målet for mig er at identificere viden, færdigheder og/eller kompetencer, som er relevante for sektoren
OG som der kan undervises i digitalt/online.
Det gav jeg mig til at undersøge og her er en del af historien:

Færdigheder, der søges efter i finans- og forsikringssektoren i Danmark:

De to største stillingstyper i finans- og forsikringssektoren i Danmark er Professionals og Associate Professionals

Sådan har stillingstyperne i finans- og forsikringssektoren i Danmark fordelt sig over tid

CEDEFOP (data fra 2011-2020)
Employment share of broad occupations (%) in Finance & insurance sector in Denmark.
Comparing Employed population by occupation and sector in Denmark. The maximum is in 2019 in Professionals, while the minimum is in 2011 in Elementary workers. Notice observations encoding flag qualitative characteristics, marked with *.

Færdigheder, der søges efter hos (office) professionals i online annoncer i Danmark på tværs af sektorer:

Opgaverne, som (office) professionals’ har færdighederne til at løse:

Måske kan noget bruges som (u)formel opgaveformuleringer?

Færdigheder der søges efter hos (office) associate professionals i online annoncer i Danmark på tværs af sektorer:

Opgaverne, som (office) associate professionals’ har færdighederne til at løse:

Opsamling af indsigterne om finans- og forsikringssektorens medarbejdere:

Her er vist

  • sektorens behov udtrykt som hvilke færdigheder leder finans- og forsikringssektorens selskaber efter hos nye medarbejdere, når de annoncerer online
  • Hvilke typer stillinger er der i sektoren og hvilke er de største?
  • Færdigheder, som medarbejderne i de to dominerende stillingstyper i sektoren har og
  • Opgaver, som medarbejderne i de to dominerende stillingstyper løser på tværs af sektorer i Danmark

 

Hvad kan indsigterne bruges til?

Et kig i CEDEFOPs krystalkugle vedrørende finanssektoren og forsikringssektoren frem til 2030 er vist på sin plads.
Det ser sg* godt ud!
Det tegner billedet af en sektor der er i vækst og som vil få brug for (flere) dygtige medarbejdere!

Kunne omskoling af nogle af de nærmeste faggrupper komme på tale?

Jobkompasset – en af mange, mange kilder til indsigt og inspiration

Bonusinformation om geografiske forskelle

Vil du zoome ind på Danmark og se forskellen på hovedstadsområdet og udenfor hovedstadsområdet indenfor sektoren?

ESCO lister viden, færdigheder og kompetencer op

ESCO er den flersprogede klassifikation af europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv

Eficert lister viden, færdigheder samt ansvar og autonomi (kompetencer) op

SQF is the method to identify knowledge, skills and competences that are specific to the European insurance industry and based on national exams.

Jobindex er en anden kilde til data

om sektoren og deres data går tilbage til 2007. Jobindex refererer (vistnok) ikke til ESCO-rammen når de viser virksomhed, kanal (erhverv?), kategori (sektor?) og geografisk område.
Jeg kan ikke finde hvor de redegør for hvordan de definerer kanal og kategori og umiddelbart synes jeg ikke, at jeg kan genkende betegnelserne fra ESCO/ISCO-definistionerne som CEDEFOP benytter. Men jeg har heller ikke taget Jobindex’ tal med for selv at bruge dem. Blot for at henvise til Pers tal 😉

Forsikringsforbundets medlemskurser

Forsikringsforbundets medlemskurser

Class Central’s Best Online Courses of All Time (2022 Edition)

Her er andres populære onlinekursusemner til inspiration. Hvad er deres undervisningsfaglige hemmeligheder?

Google Trends

Google Trends relaterede søgninger