Spring til indhold

Datadrevne strategier i organisatorisk udvikling

  Fra programmet:
  Fredag den 25. august fra 13-15 afholder vi et seminar, hvor Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk ser tilbage på, hvad de har lært af de seneste års praktiske eksperimenter og dermed forsøger at præcisere, hvor de mener, at digitale metoder har potentiale til at udvikle organisationer. Udover at give en introduktion til digitale metoder, vil seminaret give indblik i en håndfuld cases, der alle illustrerer muligheder og udfordringer i forhold til en strategisk brug af digitale metoder i både offentlige og private organisationer. Seminaret vil blandt andet fokusere på samarbejder med Aalborg Kommune, FN, Det Kongelige Teater og Wonderful Copenhagen.

  Oplæg ved Anders Koed Madsen og Anders Kristian Munk fra TANTLab på Aalborg Universitet, Sydhavn i København, fredag den 25. August kl. 13-15:

  Dagens emne var om ukurant data og om digitale spor af hverdagen, som ofte ender “i skuffen”, fordi de færreste organisationer ved, hvad man kan bruge de data til eller hvordan man høster informationerne.
  Oplægget handlede om hvad data kan bruges til med de tre humanistiske synsvinkler; hermeneutikken, den narrative tilgang og den kritiske humanists tilgang.

  Hermeneutikeren tænker både “big data” og “thick data”, altså de digitale, ukurante data og etnografiske indsigter. Der veksles hele tiden mellem en kvalitativ tilgang for at finde “bedre” målepunkter end de eksisterende og få disse målepunkter valideret kvantitativt.

  Den narrative tilgang arbejder med at binde emner, ting, data sammen på nye måder til nye historier: Vi er alle en del af vor institutions logikker og ser verden gennem dé briller. Det skaber en silo-effekt, som man kan arbejde på at komme væk fra ved at “measure what you care about”. Her har man mulighed for at måle og visualisere dynamikker, relationer, nuancer og diversitet.

  Den kritiske humanist bruger data som en øvelse i distance og nærhed og bruger data som en måde at lukke journalisternes maskinrum op.

  Disse humanistiske tilgange til mixed methods, hvor foredragsholderne anbefalede “participatorisk data design” er måder at tage et begreb og operationalisere begrebet til kvantificerbare metrics (målepunkter).
  Så, som altid, er nøglen til data hvilke målinger der bruges og hvordan data derfra sættes sammen til informationer, som vi kan drage nytte af.