Spring til indhold

Velkommen til min blog om e-læring med mere

Indenfor e-læring er der mange roller og her vil jeg kort løbe hen over kundens rolle, emneekspertens, mediespecialistens, e-læringsspecialistens og specialisten i læringssoftwares rolle og derefter fortælle om mine erfaringer.

Opdragsgiver, kunden, den, der betaler for at få dækket et behov. Rollen med ansvar for at bestille e-læringselement eller -forløb om et bestemt emne til nogle bestemte kursister. Det kan selvfølgelig også være internt i en organisation og kan organiseres på lige så mange måder som der er organisationer. Sidste år satte jeg en side op til forsikringsbranchen, så opdrag til e-læring kunne blive datainformeret. Kig med her.
Emneeksperten har dyb viden og lang erfaring med emnet og er sjældent en del af det faste e-læringsteam, men hentes ind hver gang noget e-læring skal udvikles.
Mediespecialisten producerer materialer og opsætter evt. en test ud fra e-læringsspecialistens anvisninger.
Mindre synlig end emneeksperten og mediespecialisten er bl.a. e-læringsspecialisten, som kan binde kursisternes forudsætninger og motivation sammen med læringsmål og -metode. e-Læringsspecialisten står også for design og indhold af den eventuelle test og sikrer dermed, at kursisten har fået et læringsmæssigt udbytte af kurset og ikke kun har brugt tiden på at blive underholdt.
En anden, der står bag, er specialisten i læringssoftwaren, som får teknikken til at hænge sammen hele vejen fra registrering af læringsdata til automatisering af kursusbevisudstedelse.
Derudover er der naturligvis alle de “almindelige” projekt-opgaver, der også skal løses.

 

Fra jeg blev uddannet i december 2016 og til nu har jeg prøvet en del både nationalt, på europæisk plan og for en hel branche. Min rolle har primært været som e-læringsspecialist og som specialist i læringssoftware:

I adfærdsanvisende træningsmaterialer lærer kursisterne hvor eller hvornår de skal ændre adfærd. Den måde at lave e-læring på giver en bedre chance for, at kursisterne tager det lærte med til arbejdspladsen. Den måde at skabe undervisningsmaterialer på har jeg arbejdet med siden 2018 i kurserne Konflikthåndtering og Omklædning til steril produktion.
Helt grundlæggende, så kan træning i færdigheder ikke “bevise” effekt! Virkeligheden er altings prøve. Men vi kan godt komme tæt på at sandsynliggøre effekt! Opgaven med at sandsynliggøre effekten af undervisningen eller træningen ligger i et tæt samarbejde mellem e-læringsspecialisten og specialisten i læringssoftware.

Alle behøver ikke lære det samme. Måske ved nogle kursister noget i forvejen, måske er det overflødigt ift deres opgaveløsning? Det indrettede jeg kurset Adaptive learning technology efter. Ud over valgfrie mål for læringen, kan materialer naturligvis også tilpasses forskellige læringsbehov, som fx at vælge mellem tekst og tale, men der er så meget mere at gøre for at komme kursisterne i møde.

Lærer kursisterne det, som vi påstår de lærer, eller spilder vi deres tid?
Det har været helt grundlæggende for mig fra starten og det er hvad mit hjerte banker for. Det kræver rigtig god testning af det lærte, hvor både spørgsmål og svarmuligheder er gennemtænkte. Det kræver kendskab til e-læringsstandarder og gennemtænkt konfiguration af læringsplatformen for at opsamle relevante data.
Derudover er der naturligvis alle de kendte opgaver fra projekter, som skal varetages.
Vi kan godt vise effekt af undervisning i viden. Det kan gøres med fx test før og efter et kursus, som jeg har beskrevet for censorkurset. (PS en gennemførelsesprocent på 50% for et gratis kursus uden kontakt til underviser/facilitator var uhørt højt)

Medieproducent er jeg nødtørftigt, så jeg kan producere og rette til. Sidst har jeg arbejdet med et onboardingforløb som e-læringsspecialist og medieproducent på den platform jeg bestyrer, hvor nogle af elementerne kan ses her.

Teknik, datastandarder og automatisering, dvs konfiguration af kurser, er mit arbejde på platformen Moodle WorkplaceForsikringsakademiet. Derudover har jeg min egen Learning Management System-installation til test og afprøvning af alt det sjove. Nåja, og som opsamling af min portefølje.

Hvis vi ikke falder i snak til et netværksmøde, så håber jeg, at du rækker, hvis du har en udfordring vi skal have en dialog om.
mail: mso@brejner.online
tlf: +45 2063 7103
CVR 21553948