Slidedeck fra “Netværk på tværs. Efterår 2022” om hvorfor jeg er begejstret for Moodle Workplace

Netværk på tværs efterår 2022 – hvorfor jeg er begejstret for Moodle Workplace Slide 1 og 2, Moodle Kære kollegaer, I kender det sikkert godt, I får fantastiske evalueringer af kursisterne. Men I tænker også “kan vi ikke gøre det lidt bedre?” Der MÅ da være noget at pille i? Og så hører I om data.. …

Slidedeck fra “Netværk på tværs. Efterår 2022” om hvorfor jeg er begejstret for Moodle Workplace Read More »

OpenDyslexic og Mobile Dyslexic

I Chrome, under “flere værktøjer” finder du “udvidelser” og tilføjer OpenDyslexic: I browseren trykker du på ikonet og indstiller efter eget ønske     I Firefox er det under “Tilføjelser og temaer” (“Udvidelser”), hvor du kan søge “Mobile Dyslexic” frem og føje til browseren.

Hvad skal lærerne dog gøre i folkeskolen, når eleverne skal lære at skrive stil?

https://rytr.me/ er et værktøj, der bruger maskinlæring til at producere tekst. Det kan lette arbejdet helt enormt, hvis man skal skabe indhold til fx indlægssedler til medicin, boligannoncer, SoMe-indhold og meget andet. Bare vælg mellem forskellige sprog, sprogtoner, definer formålet med teksten, emne, nøgleord, antal variationer og hvor “kreativt” værktøjet må gå til værks. Værktøjet …

Hvad skal lærerne dog gøre i folkeskolen, når eleverne skal lære at skrive stil? Read More »

Om at være online studerende

SmartLearning har ti gode råd: Afsæt tid Læg en plan Hold dig til planen Få styr på teknikken Bliv fortrolig med læringsmiljøet Dyrk din personlige effektivitet Deltag i aktiviteterne Vær åben og del Spørg om hjælp Hold motivationen FutureLearn har tips til at lære i fællesskaber: Færdiggør din studerende-profil, så andre kan se hvem du …

Om at være online studerende Read More »

Sådan virker billedgenkendelse

Der stod jeg så, midt i min søsters have, og blev spurgt hvad det var for lilla blomster? “Øhh“, var mit første og mest kvalificerede svar på det tidspunkt. Men så tog jeg et foto  af blomsterne og lod Google Lens hjælpe: Først lavede Lens et overblik over fotoet, som man kan se på markeringen, …

Sådan virker billedgenkendelse Read More »

Computers have limitations

Thoughts about what computers can, what they can’t and whether or not the robots might throw us humans out with the bathing water. A computer is a piece of technology for “using scientific knowledge and technical aids for practical purposes, eg for solving certain production and work tasks” faster, easier or with fewer errors than …

Computers have limitations Read More »

OCR; fra billed til tekst

OCR står for Optical Character Recognition og er en form for maskinlæring, der sammenligner al krimskramset i dens søgefelt med hvad den ved om bogstaver. Her bruger jeg en papiravis, et vejskilt og et menukort som eksempler til hvad det kan bruges til. Hent papiravisen ind i computeren til videre bearbejdning Det hænder, at jeg …

OCR; fra billed til tekst Read More »

12 key ideas: An Introduction to Teaching online. By Dave Cormier and Ashlyne O’Neil

Her er en af de virkelig gode indføringer i at undervise på internettet. Personligt mener jeg, at “livslang læring” blev opfundet som begreb af mennesker, der indså hvor frustrerende digitale værktøjer kan være. “12 ideas” fortæller ikke hvad man skal gøre, men hvorfor det er så svært og hvordan man lærer at leve med det. …

12 key ideas: An Introduction to Teaching online. By Dave Cormier and Ashlyne O’Neil Read More »

Funktioner i og udseende af ExeLearning

ExeLearning er et authoring tool, altså et elæringsforfatterværktøj, hvor forfatteren kan skabe digitale undervisningsmidler og -forløb, som kan bruges på de fleste læringsplatforme, altså LMS’er. Det er gratis og på denne side undersøges mulige aktiviteter, ressourcer og muligheder for automatiseret og formativ feedback. Det kan eksporteres som illustreret: Det er muligt at ændre brugergrænsefladen på …

Funktioner i og udseende af ExeLearning Read More »

Micro-credentials

I Brussels, 10.12.2021 SWD(2021) 367 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability (COM(2021) 770 final) anbefales følgende obligatoriske elementer: Identification of the learner Title of the micro-credential Country/Region of the issuer Awarding body Date of issuing Learning outcomes …

Micro-credentials Read More »

360 degrees videos

Filmen er “360/VR Master Series | Free Download | Crystal Shower Falls” fra https://vimeo.com/215984159 lavet af https://www.mettle.com/ Embedded direkte fra Panopto Embedded via H5P fra Youtube Embedded direkte fra Youtube

Colorless green ideas sleep furiously

Kender du det? Man tager opgaven liiiiidt for let og får ikke tjekket indstillingerne ordentligt. Denne gang var jeg ved at få lavet en transkription af en lydfil, så jeg var fri for at lytte-taste-lytte-taste-lytte-taste mig hele vejen igennem. Sådan var det ellers i ‘gamle dage’. Jeg brugte en tale-til-tekst-service, der ved hjælp af maskinlæring …

Colorless green ideas sleep furiously Read More »

Hvad H5P kan

H5P er et authoring tool, altså et elæringsforfatterværktøj, hvor forfatteren kan skabe digitale undervisningsmidler og -forløb, som kan bruges på de fleste læringsplatforme, altså LMS’er. Det er gratis og på denne side undersøges mulige aktiviteter, ressourcer og muligheder for automatiseret og formativ feedback, år det samles i en “interactive book”. H5P er ikke SCORM kompatibelt …

Hvad H5P kan Read More »

Fjern støj fra video

Download det gratis Audacity Hent den originale video ind i Audacity I Audacitys visning “waveform” -> tryk “Marquee selection tool” og vælg et stykke af videoen med kun støj Under Effects “Noise reduction/restauration” -> tryk “Capture Noise Print” og derefter “Noise reduction process”. Nyt billede: Tryk “Select entire file” og derefter “Apply” Gem lydfilen og …

Fjern støj fra video Read More »

Time lapse video

Det er dit pædagogiske valg om det ene eller andet videoformat er mest hensigtsmæssigt. Stop motion film På din smartphone kan du installere en “stop motion”-app. Her illustreres en arbejdsproces med at få organiseret en opgave. Udstyr: Smartphone og stativ Bagefter på laptoppen overfør fotos til computer – smid ALDRIG originalerne ud vælg programmer til det …

Time lapse video Read More »

VR: Emotionelle oplevelser, empatitræning

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Emotionelle oplevelser, empatitræning ‘Point of view’, empatitræning, kræver stilladsering og efterfølgende refleksion Se fx SKAMMEKROGEN // THE DOGHOUSE – interview with the artists Se fx Verden …

VR: Emotionelle oplevelser, empatitræning Read More »

VR: Observationer

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Observationer Visualisering Det kan være svært ‘at se det for sig’, men med VR kan fx byggeplaner visualiseres, så det bliver lettere at tale om for …

VR: Observationer Read More »

VR: Træning af tekniske færdigheder, “hard skills”

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Træning af tekniske færdigheder, “hard skills” Simulationstræning fjerne eller farlige steder, med varierende stressniveau, kræver aktiv deltagelse af den lærende Se fx Labsters virtuelle laboratorier Læs …

VR: Træning af tekniske færdigheder, “hard skills” Read More »

VR: Teknikken

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Teknikken ‘Immersion’ – teknikken snyder hjernen til at tro kroppen er i den virtuelle verden fx fjerne eller farlige steder ‘Presens’ – tilstedeværelse som sindstilstand – …

VR: Teknikken Read More »

VR: Træning af menneskelige færdigheder, “soft skills”

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Træning af menneskelige færdigheder, “soft skills” Når undervisningen/træningen er håndtering af emotioner, hvor der skal kunne skrues op og ned for intensiteten ifm eksponeringsterapeutiske elementer i …

VR: Træning af menneskelige færdigheder, “soft skills” Read More »

Jan Kristiansen fra forklarmiglige.dk om undervisningsvideoer og de data de producerer

I denne video taler Jan Kristiansen og jeg om at arbejde med video i undervisningen. Arbejdsprocessen omkring videoproduktion og den senere brug af videoer kan tjene to formål: Videoerne kan bevare underviserens pædagogiske frihed til at vælge og vælge fra og videoerne kan være planlagt med mulighed for løbende rettelser for øje ift hvad seertal …

Jan Kristiansen fra forklarmiglige.dk om undervisningsvideoer og de data de producerer Read More »

Arizona State University har en adaptiv uddannelse

Adaptiv og personaliseret undervisning kender vi fra “i gamle dage” som differentieret undervisning. Med digital- og dataforstærkning kan vi identificere hver enkelt studerendes styrker og manglende forudsætninger for at få det bedste ud af undervisningen mod specifikke læringsmål. Det sparer den studerende for tid nu ved “kun” at skulle aflære misforståelser og lære helt specifik …

Arizona State University har en adaptiv uddannelse Read More »

Learning Analytics Netværk #7

Fra SDU kom Jacob Jensen og Bruno Mølgaard Geertsen Først kridtede de banen op og tegnede fire spor: Data kan bruges til benchmarking med andre institutioner og til indregning af demografiske forhold, som ændrer sig fra år til år på nationalt plan. Data kan bruges til organisatorisk læring Data kan bruges til akademisk læring Data kan …

Learning Analytics Netværk #7 Read More »

Morten Nyboe Tabor: Peer Feedback in Econometrics II

Morten har lavet et kursusdesign, som jeg er meget begejstret for. Med fokus på læringsudbytte fortæller han om, hvordan han har arbejdet med flipped learning og med peer feedback, som understøtter undervisning i bl.a. kritisk tænkning. Enjoy 🙂

Standarder i e-læring, der muliggør Learning Analytics

SCORM “Shareable Content Object Reference Model” (1997-2013 fortsat som “xAPI”) består af tre dele: Indhold (content packaging section) specificerer hvordan kursusindholdet skal pakkes og beskrives. Det er ofte xml. Run-Time sektionen specificerer hvordan indholdet skal sættes i værk og hvordan det skal kommunikere med LMS. Det er primært baseret på ECMAScript (JavaScript). Sequencing sektionen specificerer …

Standarder i e-læring, der muliggør Learning Analytics Read More »

Hardware og EdTech til undervisningsbrug

Computere kan bruges i undervisningen til at få indsigt i IT, men også som værktøjer i egen ret. Computere består af både hardware og software og begge dele skal tænkes med, når undervisningen og opgaverne planlægges. Samtidig deler man ofte computere op i IT og IKT; i “informationsteknologi” og “informations- og kommunikationsteknologi”. Kommunikation er fra …

Hardware og EdTech til undervisningsbrug Read More »

MINING FOR EUROPEAN PEDAGOGY; LOOKING INTO THE DIVERSITY OF EDUCATIONAL DESIGNS USING QUALITATIVE DATA

Poster presented at LASI2018, Aalborg University, Copenhagen By Soegaard, Mette, Cphbusiness, Copenhagen, Denmark Introduction and problem Using software for word processing affords i.e. writing. Using that tool does not require the same amount of manual dexterity or eye-hand coordination as writing with a pen on paper. What else changes when using digital tools for learning? …

MINING FOR EUROPEAN PEDAGOGY; LOOKING INTO THE DIVERSITY OF EDUCATIONAL DESIGNS USING QUALITATIVE DATA Read More »

Referat fra LA-netværk LAN #3: Studenterinddragelse

Med 28 tilmeldte deltagere og 130+ folk i LA-netværket, var værterne Rune Heiberg Hansen og Nicki Brøchner begejstrede over at kunne hilse os alle velkomne i Bredgade 43, København, i Danmarks Akkrediteringsinstitutions lokaler. Dagen bød på tre talere: Torben Kastrup, Absalon fortalte om den nye uddannelse som administrationsbachelor, der i 2013 begyndte som offline uddannelse og …

Referat fra LA-netværk LAN #3: Studenterinddragelse Read More »

Strøtanker om analoge menneskers “uncanny vally”

For længe, længe siden var jeg til et foredrag om “Uncanny Vally”. “Uncanny Vally” refererer til en hypotese fra robotforskningen om at menneskelige kopier der næsten, men ikke helt, ligner mennesker, giver nogle menneskelige betragtere en ubehagelig følelse af uhygge og afsky.  Nu har jeg arbejdet med mennesker et stykke tid, som til tider har svært ved “det med …

Strøtanker om analoge menneskers “uncanny vally” Read More »

#Datamining med #SkoleChat, del 1

Datamining bruger jeg hér til at lave forundersøgelse af et materiale: jeg leder efter mønstre, som jeg kan undersøge nærmere. Selvom forundersøgelsen vises i tal, er der ikke tale om statistisk materiale, der viser årsagssammenhænge. Kun mulige sammenhænge. Mit fjolle-eksempel på, hvordan datamining skal forstås er, at man kan lede efter mønstre i målinger vedr …

#Datamining med #SkoleChat, del 1 Read More »

From Students to Lifelong Learners: How the Offered Affordances of Digital Personal Learning Environments Support the Students

Master Thesis in ICT based educational design, University of Aarhus, by Mette Søgaard, counsellor: Pantelis Papadopoulos, external examiner: Kjetil Sandvig, handed in November 1. 2016 Abstract This thesis takes its beginning with a survey regarding use of digital tools among students and staff at two universities. Nine different study programs in all. Because of the …

From Students to Lifelong Learners: How the Offered Affordances of Digital Personal Learning Environments Support the Students Read More »

Embeddede ressourcer fra 3. part med LTI muliggør single sign in

Med LTI-standarden “Learning Tools Interoperability” (2008-nu) muliggøres integration af 3.parts værktøjer. Der er en form for embedding af værktøjet og der er ikke tale om, at værktøjet leverer data tilbage til dit LMS, kun at kursisten ikke skal logge ind i 3. partsværktøjet. “The objectives of the LTI standard are: To provide a simple mash-up …

Embeddede ressourcer fra 3. part med LTI muliggør single sign in Read More »

EnglishGermanDanish