Skip to content

Værktøjer til inddragelse af deltagere til hybride event

Du skal administrere et hybrid event, hvor deltagerne skal høre et oplæg og aktiveres. Med en app til spørgsmål kan alle med en smartphone/laptop deltage i hybriddebatten.

Sæt ord på den regel at alle spørgsmål skal stilles via servicen du vælger, fordi

  • Deltagerne kan tilkendegive relevansen af spørgsmålet ved at stemme op og ned
  • Deltagerne støttes i at formulere sig kort og præcist ift at stille spørgsmål
  • Spørgsmålene skal læses op af én, der kan høres af mikrofonen i stedet for at det bliver mumlet i salen (som ellers vil være de online deltageres oplevelse)
  • Du kan forberede spørgsmål, hvis deltagerne skal inspireres
  • Du kan samle op på spørgsmål, der ikke bliver besvaret eller skal uddybes 

Min klare anbefaling er, at du indtænker en aktivitet efter hver max 20 minutter og afslutter med Q&A. Aktiviteterne skal hænge sammen med oplægget og formuleres af eller i samarbejde med oplægsholderen.

Slido

Mentimeter

Administrator før eventet
Opret en konto

Slido er tænkt integreret med Google Docs, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams og Webex Meetings

Lav et velkomstslide med fx Slidokoden

Forbered en eller flere af følgende aktiviteter under “create slide”: live polls, word cloud, quiz, rating, open text og ranking

Under “audience Q&A” kan du forberede spørgsmål ved at skrive dem ind og arkivere dem ved at trykke på de tre vandrette prikker

Opret en konto

Mentimeter er (vist) ikke tænkt integreret med andres software?

Lav et velkomstslide med fx Mentimeterkoden

Forbered en eller flere af følgende aktiviteter under “my presentation”: multiple choice, word cloud, open ended, scales, ranking, Q&A, select answer-quiz, type answer-quiz, prioritize items, rate items in matrix, guess who is winning

Under “audience Q&A” kan du forberede spørgsmål ved at skrive dem og markere dem som besvaret på præsentationsslidet. Derfra kan de genstilles

Administrator til eventet:
Slides aktiveres ved at trykke på den grønne knap (og skjules ved at trykke på den røde)

Hent Q&A-spørgsmål frem fra arkivet, hvis/når de skal kunne votes op/ned af øvrige deltagere (ved manglende spg fra deltagerne)

Hos Mentimeter er der sammenfald mellem oplægsholder og administrator. Slides kan produceres i Mentimeter og styres derfra.

Hent evt “audience Q&A” spørgsmål frem fra arkivet ved at afmarkere dem som besvaret.

Online og offline deltagere til eventet:
Åbn www.sli.do/ eller Slido-appen og indtast koden

Deltag ved at stille spørgsmål, stemme andres spørgsmål op/ned og deltage i polls etc

Åbn www.menti.com eller Mentimeter-appen og indtast koden

Deltag ved at stille spørgsmål, stemme andres spørgsmål op/ned og deltage i polls etc

Administrator efter eventet:
Slido har en analytics-del, som du kan studere bagefter

Resultaterne fra aktiviteterne kan du bruge til de næste nyhedsbreve i bearbejdet form

De indkomne spørgsmål kan bruges ifm kommunikation med deltagerne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *