Pædagogik og didaktik

Som mennesker er vi først og sidst fysiske, dvs analoge, selvom vores værktøjer er både analoge og digitale.
Al undervisning bør tage udgangspunkt i det analoge menneske og bruge digitale værktøjer hvor de giver mening.

Hvad skal lærerne dog gøre i folkeskolen, når eleverne skal lære at skrive stil?

https://rytr.me/ er et værktøj, der bruger maskinlæring til at producere tekst. Det kan lette arbejdet helt enormt, hvis man skal skabe indhold til fx indlægssedler til medicin, boligannoncer, SoMe-indhold og meget andet. Bare vælg mellem forskellige sprog, sprogtoner, definer formålet med teksten, emne, nøgleord, antal variationer og hvor “kreativt” værktøjet må gå til værks. Værktøjet …

Hvad skal lærerne dog gøre i folkeskolen, når eleverne skal lære at skrive stil? Read More »

Om at være online studerende

SmartLearning har ti gode råd: Afsæt tid Læg en plan Hold dig til planen Få styr på teknikken Bliv fortrolig med læringsmiljøet Dyrk din personlige effektivitet Deltag i aktiviteterne Vær åben og del Spørg om hjælp Hold motivationen FutureLearn har tips til at lære i fællesskaber: Færdiggør din studerende-profil, så andre kan se hvem du …

Om at være online studerende Read More »

12 key ideas: An Introduction to Teaching online. By Dave Cormier and Ashlyne O’Neil

Her er en af de virkelig gode indføringer i at undervise på internettet. Personligt mener jeg, at “livslang læring” blev opfundet som begreb af mennesker, der indså hvor frustrerende digitale værktøjer kan være. “12 ideas” fortæller ikke hvad man skal gøre, men hvorfor det er så svært og hvordan man lærer at leve med det. …

12 key ideas: An Introduction to Teaching online. By Dave Cormier and Ashlyne O’Neil Read More »

VR: Emotionelle oplevelser, empatitræning

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Emotionelle oplevelser, empatitræning ‘Point of view’, empatitræning, kræver stilladsering og efterfølgende refleksion Se fx SKAMMEKROGEN // THE DOGHOUSE – interview with the artists Se fx Verden …

VR: Emotionelle oplevelser, empatitræning Read More »

VR: Observationer

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Observationer Visualisering Det kan være svært ‘at se det for sig’, men med VR kan fx byggeplaner visualiseres, så det bliver lettere at tale om for …

VR: Observationer Read More »

VR: Træning af tekniske færdigheder, “hard skills”

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Træning af tekniske færdigheder, “hard skills” Simulationstræning fjerne eller farlige steder, med varierende stressniveau, kræver aktiv deltagelse af den lærende Se fx Labsters virtuelle laboratorier Læs …

VR: Træning af tekniske færdigheder, “hard skills” Read More »

VR: Træning af menneskelige færdigheder, “soft skills”

‘Best practice’ fra undervisning og træning Vi har spurgt en række mennesker om deres erfaringer med at bruge Virtual Reality i undervisning eller til træning. Her er deres svar: Træning af menneskelige færdigheder, “soft skills” Når undervisningen/træningen er håndtering af emotioner, hvor der skal kunne skrues op og ned for intensiteten ifm eksponeringsterapeutiske elementer i …

VR: Træning af menneskelige færdigheder, “soft skills” Read More »

Arizona State University har en adaptiv uddannelse

Adaptiv og personaliseret undervisning kender vi fra “i gamle dage” som differentieret undervisning. Med digital- og dataforstærkning kan vi identificere hver enkelt studerendes styrker og manglende forudsætninger for at få det bedste ud af undervisningen mod specifikke læringsmål. Det sparer den studerende for tid nu ved “kun” at skulle aflære misforståelser og lære helt specifik …

Arizona State University har en adaptiv uddannelse Read More »

Morten Nyboe Tabor: Peer Feedback in Econometrics II

Morten har lavet et kursusdesign, som jeg er meget begejstret for. Med fokus på læringsudbytte fortæller han om, hvordan han har arbejdet med flipped learning og med peer feedback, som understøtter undervisning i bl.a. kritisk tænkning. Enjoy 🙂

Hardware og EdTech til undervisningsbrug

Computere kan bruges i undervisningen til at få indsigt i IT, men også som værktøjer i egen ret. Computere består af både hardware og software og begge dele skal tænkes med, når undervisningen og opgaverne planlægges. Samtidig deler man ofte computere op i IT og IKT; i “informationsteknologi” og “informations- og kommunikationsteknologi”. Kommunikation er fra …

Hardware og EdTech til undervisningsbrug Read More »

Referat fra LA-netværk LAN #3: Studenterinddragelse

Med 28 tilmeldte deltagere og 130+ folk i LA-netværket, var værterne Rune Heiberg Hansen og Nicki Brøchner begejstrede over at kunne hilse os alle velkomne i Bredgade 43, København, i Danmarks Akkrediteringsinstitutions lokaler. Dagen bød på tre talere: Torben Kastrup, Absalon fortalte om den nye uddannelse som administrationsbachelor, der i 2013 begyndte som offline uddannelse og …

Referat fra LA-netværk LAN #3: Studenterinddragelse Read More »

Strøtanker om analoge menneskers “uncanny vally”

For længe, længe siden var jeg til et foredrag om “Uncanny Vally”. “Uncanny Vally” refererer til en hypotese fra robotforskningen om at menneskelige kopier der næsten, men ikke helt, ligner mennesker, giver nogle menneskelige betragtere en ubehagelig følelse af uhygge og afsky.  Nu har jeg arbejdet med mennesker et stykke tid, som til tider har svært ved “det med …

Strøtanker om analoge menneskers “uncanny vally” Read More »

EnglishGermanDanish