EdTech

Noget skulle tagget jo hedde.. EdTech dækker over værktøjer, der kan bruges på “tværs af” LMSer eller uden LMS og om standarder “på tværs”, som tillader API’er at få systemer til at samarbejde.

Slidedeck fra “Netværk på tværs. Efterår 2022” om hvorfor jeg er begejstret for Moodle Workplace

Netværk på tværs efterår 2022 – hvorfor jeg er begejstret for Moodle Workplace Slide 1 og 2, Moodle Kære kollegaer, I kender det sikkert godt, I får fantastiske evalueringer af kursisterne. Men I tænker også “kan vi ikke gøre det lidt bedre?” Der MÅ da være noget at pille i? Og så hører I om data.. …

Slidedeck fra “Netværk på tværs. Efterår 2022” om hvorfor jeg er begejstret for Moodle Workplace Read More »

Funktioner i og udseende af ExeLearning

ExeLearning er et authoring tool, altså et elæringsforfatterværktøj, hvor forfatteren kan skabe digitale undervisningsmidler og -forløb, som kan bruges på de fleste læringsplatforme, altså LMS’er. Det er gratis og på denne side undersøges mulige aktiviteter, ressourcer og muligheder for automatiseret og formativ feedback. Det kan eksporteres som illustreret: Det er muligt at ændre brugergrænsefladen på …

Funktioner i og udseende af ExeLearning Read More »

Micro-credentials

I Brussels, 10.12.2021 SWD(2021) 367 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability (COM(2021) 770 final) anbefales følgende obligatoriske elementer: Identification of the learner Title of the micro-credential Country/Region of the issuer Awarding body Date of issuing Learning outcomes …

Micro-credentials Read More »

Hvad H5P kan

H5P er et authoring tool, altså et elæringsforfatterværktøj, hvor forfatteren kan skabe digitale undervisningsmidler og -forløb, som kan bruges på de fleste læringsplatforme, altså LMS’er. Det er gratis og på denne side undersøges mulige aktiviteter, ressourcer og muligheder for automatiseret og formativ feedback, år det samles i en “interactive book”. H5P er ikke SCORM kompatibelt …

Hvad H5P kan Read More »

Standarder i e-læring, der muliggør Learning Analytics

SCORM “Shareable Content Object Reference Model” (1997-2013 fortsat som “xAPI”) består af tre dele: Indhold (content packaging section) specificerer hvordan kursusindholdet skal pakkes og beskrives. Det er ofte xml. Run-Time sektionen specificerer hvordan indholdet skal sættes i værk og hvordan det skal kommunikere med LMS. Det er primært baseret på ECMAScript (JavaScript). Sequencing sektionen specificerer …

Standarder i e-læring, der muliggør Learning Analytics Read More »

Hardware og EdTech til undervisningsbrug

Computere kan bruges i undervisningen til at få indsigt i IT, men også som værktøjer i egen ret. Computere består af både hardware og software og begge dele skal tænkes med, når undervisningen og opgaverne planlægges. Samtidig deler man ofte computere op i IT og IKT; i “informationsteknologi” og “informations- og kommunikationsteknologi”. Kommunikation er fra …

Hardware og EdTech til undervisningsbrug Read More »

Embeddede ressourcer fra 3. part med LTI muliggør single sign in

Med LTI-standarden “Learning Tools Interoperability” (2008-nu) muliggøres integration af 3.parts værktøjer. Der er en form for embedding af værktøjet og der er ikke tale om, at værktøjet leverer data tilbage til dit LMS, kun at kursisten ikke skal logge ind i 3. partsværktøjet. “The objectives of the LTI standard are: To provide a simple mash-up …

Embeddede ressourcer fra 3. part med LTI muliggør single sign in Read More »

EnglishGermanDanish