Skip to content

Survey

Indsamling af information fra brugerne kan bruges til at undervisningen rammer endnu bedre

  • En hurtig afstemning for at stimulere overvejelse over et emne
  • En hurtig test af de studerendes forståelse
  • Facilitering af beslutningstagning, fx ved at tillade at de studerende kan vælge en retning på kurset
  • Aktivering og inddragelse af de studerende
  • En måde at lade de studerende spejle sig i hinandens forskelligheder på

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *