Skip to content

Standarder i e-læring, der muliggør Learning Analytics

SCORM

“Shareable Content Object Reference Model” (1997-2013 fortsat som “xAPI”) består af tre dele:

 • Indhold (content packaging section) specificerer hvordan kursusindholdet skal pakkes og beskrives. Det er ofte xml.
 • Run-Time sektionen specificerer hvordan indholdet skal sættes i værk og hvordan det skal kommunikere med LMS. Det er primært baseret på ECMAScript (JavaScript).
 • Sequencing sektionen specificerer hvordan kursisten kan navigere mellem de forskellige dele af kurset (SCO=Sharable Content Objects). Det defineres af et sæt regler og atributter skrevet i xml.

SCORM gør det let at give informationer ved at indsætte kursistens navn, hvortil i undervisningssekvensen kursisten er nået, kursistens foretrukne indstillinger vedr transkription, audio etc. samt indhente data om score (hvis aktiviteten har point), tidsforbrug i undervisningen og i den enkelte undervisningaktivitet, hvor langt kursisten er nået, interaktion med undervisningsaktiviteten og bestået/ikke bestået status.

Med SCORM standarden kan kurset produceres et sted, eksporteres og bruges et andet sted, dvs data bliver i dit miljø. SCORM kan bruges i både LMS og i en browser.

xAPI

x’et i xAPI står for “Experience”, altså oplevelse eller erfaring og xAPI er en applikation, som bruger data om kursitens handlinger.
Alt, der digitalt kan opfange en given kursists data, kan bruges:

 • LMS
 • Browser
 • SmartWatch
 • Simulatorer
 • SmartPhones
 • og meget, meget mere.

xAPI kan også inddrage data fra en analog virkelighed.

xAPI kan registrere mikro-adfærd, tilstand og kontekst i form af f.eks. alt det, vi plejer at bruge en laptop, simulator (VR), SmartPhone for at lære til plus:

 • chatte med en mentor
 • biodata (hjertefrekvens)
 • team præstation i et multiplayer spil
 • Den analoge verdens præsationer i en operationaliseret kontekst.

For at få glæde af xAPI skal der installeres et LRS (Learning Record Store) hvor data kan opbevares og gøres tilgængelig for Learning Analytics

Se mere på: https://xapi.com/ og adlnet.gov

cmi5

er AICC og ADLs alternativ til SCORM som kan supplerer xAPI og som har tre formål:

 • Interoperabilitet (på tværs af LMS’er),
 • udvidelsesmuligheder (til alle digitale enheder, der kan logges ind på kursist-login) og
 • mobilunderstøttelse.

You can think of cmi5 as the LMS use case for xAPI. The cmi5 specification defines how the LMS and the content will communicate using the LRS.” Learning Solutions

Sammenligninger af standarder for dataregistrering i e-læring

The Only Primer You’ll Need On eLearning Standards: SCORM, xAPI, And AICC

AICC vs SCORM vs xAPI vs cmi5 Comparison

The Difference Between AICC, SCORM & xAPI.

Sidstnævnte har jeg hentet illustrationen fra:

LRS betyder “Learning Record Store”

Der er tre store LRS’ere:

Om valg af LRS ift GDPR: https://www.watershedlrs.com/blog/what-is-gdpr

1 thought on “Standarder i e-læring, der muliggør Learning Analytics”

 1. Pingback: Funktioner i og udseende af ExeLearning - brejner.online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *