Skip to content

Quizzer

Quizzer kan bruges:

 • til at give omgående feedback på en præstation
 • til selvbedømmelse (formativ feedback)
 • Hver uge kan have sin repetitionsquiz og alle ugernes spørgsmål kan samles til sidst i kurset og randomiseres.
 • til at afgrænse et videndomæne og dermed formulere et “fælles sprog”.
 • til at tage udgangspunkt i underviserens erfaring med, hvilke misforståelser de studerende ofte er ofre for.
 • til at at bruge omvendt psykologi og gamifie spørgsmålene á là: “Her er ét symptom, som kan stamme mange forskellige sygdomme og her er fire mediciner, som kan behandle symptomet. Hvilke mediciner kan tage livet af hvilke patienter i jagten på at fjerne symptomet?”
 • til at give den studerende mulighed for at demonstrere formodet transfer med svarmuligheden med fritekst. Spørgsmål på kokkeskolen kunne være “Hvad kalder I éntre’en på den restaurant du arbejder?” Nogle elever vil skrive “forret” andre “starters” osv.
  • Det er selvfølgelig også en mulighed for at lade underviseren blive opdateret om elevernes virkelighed
 • Lige inden underviser afslutter de opsummerende kommentarer om videoens emne, kan man spørge “Hvad siger underviser nu?” for at høre, om de studerende har forstået logikken.
 • Med muligheden for at svare “Ved ikke” kan en quiz også undersøge i hvilket omfang der er viden/rutiner, der skal aflæres. Når kursister vælger et forkert svar er det en indikator for hvad der skal aflæres og ikke blot hvad der skal læres.
 • Formativ evaluering kan være i form af en “midtvejs-test”, hvor underviser identificere videnskløften mellem det stof den studerende har lært og det stof underviseren anser for at skulle læres for at kunne komme i mål med kurset.
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *