Revenue Streams Quiz

Please sign up for the course before taking this quiz.
  1. Overskud eller fortjeneste, som kommer ud af en økonomisk aktivitet1
  2. En virksomheds samlede salg af varer og ydelser i en bestemt periode1
  3. Indkomst efter skat, som er et mål for din virksomheds evne til at generere et overskud1
Back to: Revenue Streams
EnglishGermanDanish