Skip to content

Et plugin kan automatoversætte min hjemmeside

Det hænder, at nogle af mine samarbejdsparter gerne vil se et eller andet, som jeg allerede har bakset med. Da de ikke alle læser dansk og jeg primært skriver på dansk, har jeg installeret et plugin, der nødtørftigt kan oversætte hjemmesiden. Jeg har valgt at give mulighed for engelsk og tysk, da det er de sprog jeg kan besvare uddybende spørgsmål på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *