Value Proposition

Hvordan sikrer du, at virksomheden skaber værdi for kunden?

Dette felt hjælper dig til afdække din virksomheds værditilbud ved at definere virksomhedens produkt og dets særlige kvaliteter, som skaber netop den værdi, som kunden efterspørger. Du lærer at beskrive en virksomheds samling af produkter/ydelser, som er værdiskabende for et bestemt kundesegment.

Værditilbud er det, som virksomheden kan tilbyde en kunde. Dvs. det som kunden betaler for, da det har en værdi for kunden. Foruden selve produktets værdi kan værditilbuddet desuden indeholde en merværdi, som kunden opnår ved at købe et bestemt produkt/service, og som kunden derfor at villig til at betale mere for. Vi skelner derfor mellem to typer af værdier en virksomheden kan skabe for en kunde:

  • Kvantitative (Kunden betaler for at opnå et produkt eller ydelse hurtigere eller billigere)
  • Kvalitative (Kunden betaler for et brand, design eller en oplevelse)

Herunder opstiller Osterwalder & Pigneur 11 forskellige elementer, som enten alene eller i kombination er med til at skabe et værditilbud for et bestemt kundesegment. Læs evt. mere om nyhed, præsentation, individuel tilpasning, “få opgaven løst”, design, brand/status, pris, omkostningsreduktion, risikoreduktion, tilgængelighed og bekvemmelighed/anvendelighed  i Business Model Generation

Se Serviceshowet: Business Model Canvas, Value Proposition (video, 7 min)

Værdiskabelsen er det der gør, at kunden vælger en virksomhed frem for dens konkurrenter, idet virksomheden differentierer sig på bestemte parametre som tilpasser dens kunders behov.

Værdiskabelsen kan bestå i at virksomheden kan løse et problem eller opfylde et behov hos kunden på en bedre, hurtigere, billigere eller måske en helt ny måde i forhold til virksomhedens konkurrenter – denne form kaldes for den kvantitative. Butikken Normal er et godt eksempel på en forretningsmodel som differentierer sig på parameteret billigere, idet de sælger velkendte mærker og varer til langt billigere end markedsprisen.

Når du skal arbejde med værditilbud kan det være en god ide at identificere virksomhedens vision og mision, da værditilbuddet skal ligge i rød tråd med disse. F.eks. Apple som nævnt i videoen: Da Apple udviklede iPad’en var virksomhedens mision om at skabe en høj brugervenlighed for slutbrugeren en rød tråd til produktet. Apple er desuden også et eksempel en virksomhed, der leverer kvalitative værditilbud, idet den har opnået en brandstatus som foruden design er en af de merværdier kunden er villig til at betale mere for end et produkt der teknisk set kan det samme.

Når du udarbejder eller analyserer en virksomheds værditilbud, er det vigtigt hele tiden at vurdere hvilken økonomisk gevinst, der kan opnås ved at skabe og levere et værditilbud og huske på som Mimo siger i videoen jo større værdi, jo højere pris. 

Refleksionsspørgsmål

Kan en vare eller en service have flere værditilbud?

Næste skridt

  • Klargør i hvilken fase virksomheden befinder sig. F.eks: er det en start up eller er det en veletableret virksomhed?
  • Definér virksomhedens vision + mission
  • Definér virksomhedens produkt/serviceydelse
  • Definer om værditilbuddet er kvalitativt eller kvantitativt
  • Vurdér og definér hvad det unikke er ved denne virksomheds værditilbud? Hvad kan det tilbyde/løse som andre lignende virksomheder ikke kan? Hvilken merværdi kan kunden opnå?
  • Vurdér hvori den økonomiske gevinst opnås i virksomhedens værditilbud
Back to: Testkursus > Om Business Model Canvas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EnglishGermanDanish