Key Partners

Hvordan sørger virksomheden for at varetage dens nøgleaktiviter og nølgeressourcer bedst muligt?

Key Partners er tæt forbundet med Key Activites og Key Ressourcers. På baggrund af vurdering af hvilke aktiviteter virksomheden skal udføre samt en vurdering af hvilke ressourcer det kræver og hvorvidt disse ressourcer eksisterer i virksomheden, kan man herefter vurderer på hvilke områder virksomheden har et behov for at etablere partnerskaber.

Der findes 4 forskellige typer af partnerskaber man kan etablere:

  • Strategiske alliancer mellem ikke-konkurrenter
  • “Coopetition”: strategiske partnerskaber mellem konkurrenter
  • Joint ventures for at udvikle nye forretninger
  • Køber/leverandør-relationer for at sikre pålidelige forsyninger

Formålet med at indgå partnerskaber er

  • Optimering af stordriftsfordele
  • Reduktion af risiko og uvished
  • Erhvervelse af bestemte ressourcer og aktiviteter

Se Serviceshowet: Business Model Canvas, (Key) Partners (video, 6 min)

Når du skal vurdere mulige nye eller eksisterende partnerskaber kan du vurdere og begrunde det ud fra de overvejelser du har gjort dig i de to forrige felter. Når du er nået frem til hvilke aktiviteter virksomheden ikke selv kan udføre optimalt eller hvilke ressourcer virksomheden mangler, er det her du skal begynde at vurdere mulighederne for partnerne

Nøglepartnere kan som i eksemplet i videoen godt være en konkurrent, som opererer på det samme marked, der kan bidrage til din virksomhed. Ligesom eksemplet med Roskilde Festival, som ejer sit eget indhegning, der anvendes under selve festivallen. I den periode de ikke selv anvender det, lejer de det ud til andre festivaller, og opnår således en indtjening på et allerede erhvervet aktiv. På den måde er Roskilde Festival en partner til andre festivaller og events selvom de potentielt set også er konkurrenter med disse.

Ofte ser man partnerskaber bestående af Køber/leverandør-relationer. Et typisk eksempel herpå er virksomheder, der outsourcer nogle af sine aktiviteter ud af virksomden og lader nogle andre varetage dem med formålet om at opnå Erhvervelse af bestemte ressourcer og aktiviteter og ofte til meget lavere omkostninger end hvis aktiviteten skulle udføres in-house. Tænk bare på alle de ting der produceres i Kina: tøj, sko, legetøj, elektronik.

Du kan evt. anvende Porters Five Forces til at lave en brancheanalyse og blive klogere på hvilke aktører, som er i branchen, der kunne være potentielle samarbejdspartnere for virksomheden.

Næste skridt

På baggrund af forrige analyse

  • Vurdér hvilke af virksomhedens aktiviteter og ressourcer som skal varetages af eksterne partnere for at skabe mere værdi.
  • Definér hvem disse partnere er og hvilke krav der skal stilles til disse
  • Undersøg om der er konkurrenter/andre aktører i branchen som kunne udgøre en potentiel samarbejdsmulighed
Back to: Testkursus > Om Business Model Canvas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EnglishGermanDanish