Key Activities

Hvad er virksomhedens allervigtigste handling i værdiskabelsen?

Nøgleaktiviteterne er virksomhedens vigtigste handlinger og kan inddeles i tre kategorier:

  • Produktion (produktionsfirmaer der designer og fremstiller produkter)
  • Problemløsning (konsulentfirmaer eller hospitaler som løser individuelle problemer for en kunde)
  • Platform/netværk (Firmaer med platforme som kernen i forretningsmodellen, f.eks. match making-platforme eller en platform som Ebay)

Se Serviceshowet: Business Model Canvas, (Key) Activities (video, 4 min)

Nøgleaktiviteterne beskriver den del af virksomhedens forretning som kræver kapital – de aktiviteter som virksomheden producerer/udarbejder/leverer/fremstiller osv. For en virksomhed som Microsoft vil deres nøgleaktivitet være softwareudvikling.

Alle aktiviteter kræver ressourcer. Disse kan enten findes internt i virksomheden eller outsources til eksterne partnere, hvorfor Key Activities er meget tæt forbundet med felterne Key Resources og Key Partners.

Ved hjælp af en SWOT-analyse kan du redegøre for hvilke styrker og svagheder, der eksisterer internt i en virksomhed som en hjælp til at finde ud af hvilke aktiviteter, der skal outsources eller på anden vis anvende eksterne ressourcer.

Næste skridt

  • Definér hvilken af de tre aktivitetstyper der er gældende for virksomheden?
  • Definér hvilke (kerne)aktiviteter virksomheden har ressourcer/kapacitet/kompetencer til at kunne varetage in-house og hvilke de ikke kan varetage in-house
Back to: Testkursus > Om Business Model Canvas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EnglishGermanDanish