Channels

Hvordan sikrer du at virksomheden kan linke det værdiskabende med dens kunder?

Her skal du analysere hvilke kanaler virksomheden mest hensigtsmæssigt kan anvende for at nå ud til sine kundesegmenter i forhold til både kommunikation, distribution og salg.

Der findes 5 faser i kanalerne:

 • Bevidsthed: Hvordan øges bevidstheden om produktet hos kundesegmentet?
 • Evaluering: Hvordan får kunderne hjælp til at evaluere produktet?
 • Køb: Hvordan kan kunderne købe produktet?
 • Levering: Hvordan leveres produktet?
 • Efter salg: Hvordan supporteres kunden efter købet af et produkt?

Nedenstående video vil primært hjælpe dig til at forstå brugen af forskellige kommunikationskanalerne, altså den første af de 5 faser. Efterfølgende finder du en supplerende video hertil.

Se Serviceshowet: Business Model Canvas, Channels (video, 8 min)

Se Busines Model Canvas – How to build a Startup (video 1 min.)

Du skal overveje kanalvalgene i hver af de 5 faser for hvert segment. Det er derfor vigtigt, at du inddrager dine resultater fra forrige analyse af kundesegmenterne, da de kan have forskellige adfærd og vaner som gør at virksomheden rammer dem mest effektivt gennem forskellige kanaler. Det er også vigtigt, at du overvejer at de 5 faser alle kan anvende forskellige platforme inden for det samme segment. F.eks. kan et segment som foretrækker at købe offline i fysiske butikker godt blive gjort opmærksom på et produkt gennem online kanaler – eller omvendt.
En markedsføringsplan vil derfor sørger for, at du henvender dig til dit kundesegment på den rette platform på det rette tidspunkt.
Det er vigtigt at du altid opvejer effekten på din markedsføring vs omkostningerne af den.

Distributionskanalerne søger for at virksomhedens produkter kan sælges og leveres til kunden. Gennem tiden har distributionen udviklet sig fra at være mere fysisk til i højere grad at være online. Her skal du igen inddrage den viden, du har om kundesegmenter, således at virksomheden kan anvende de kanaler, der matchers segmenternes adfærd og præferencer. Her skal du ligeledes opveje omkostningerne ved at anvende forskellige leveringskanaler med den opnåede effekt. F.eks. har virksomheden Nemlig.com, som har en online forretningsmodel, et minimumskøb pr. ordre på 400 kr. da det eksempelvis ikke ville kunne betale sig for dem blot at levere 1 liter mælk, hvis man opvejer de anvendte ressourcer med fortjenesten på dette eksempel.

Næste skridt

 • Undersøg hvilke kommunikationsplatforme virksomhedens respektive kundesegmenter anvender
 • Udregn hvad det koster at markedsføre produktet/serviceydelsen til en kunde i hvert segment så effektivt som muligt
 • Indregn det i dine markedsføringsomkostninger
 • Vurdér på hvilke(n) distributionsplatform(e) virksomheden kan sælge og levere produktet igennem mest optimalt for at matche kundesegmenternes respektive behov og præferencer
 • Vurdér omkostningerne op mod den forventede effekt på ovenstående salgs- og leveringskanaler.
 • Vurdér om værditilbudet vil opnå størst effekt ved at blive udbudt online/offline eller begge?
Back to: Testkursus > Om Business Model Canvas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EnglishGermanDanish