Skip to content

Learning Analytics Netværk #7

Fra SDU kom Jacob Jensen og Bruno Mølgaard Geertsen
Først kridtede de banen op og tegnede fire spor:
  • Data kan bruges til benchmarking med andre institutioner og til indregning af demografiske forhold, som ændrer sig fra år til år på nationalt plan.
  • Data kan bruges til organisatorisk læring
  • Data kan bruges til akademisk læring
  • Data kan bruges til studerendes selvmonitorering.
De fortalte om et pilotprojekt de havde kørt med analyse af frafaldsdata, hvor de havde fundet frem til 4 forskellige “frafaldspopulationer”/-profiler (foto). De er ikke nået til at finde ud af hvilke tiltag denne viden skal udløse.
Fra UCL kom Thor Ellegaard Hansen fortalte om, at de på UCL har valgt at inddrage alle interessenter, der forholder sig til data og hvad data kan bruges til; undervisere, studerende, ledelse, kvalitetsafdeling og har formuleret LA som noget, der strategisk skulle have den studerende som mål.

1497349155093_minijanuar.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *