Skip to content

Referat fra LA-netværk LAN #3: Studenterinddragelse

Med 28 tilmeldte deltagere og 130+ folk i LA-netværket, var værterne Rune Heiberg Hansen og Nicki Brøchner begejstrede over at kunne hilse os alle velkomne i Bredgade 43, København, i Danmarks Akkrediteringsinstitutions lokaler.

Dagen bød på tre talere:

Torben Kastrup, Absalon fortalte om den nye uddannelse som administrationsbachelor, der i 2013 begyndte som offline uddannelse og i 2014 åbnede op for muligheden for at læse uddannelsen som e-læring. Nu skal uddannelserne lægges sammen, så de(n) går fra enten-eller til både-og. 

Undervisningen var tidligere organiseret som fag.
Sammenlægningen af de to uddannelser foregår ved at organisere undervisningen som uge-emne-forløb (evt to uger). Det understøttes ved at planlægge opgaver og ressourcer fra den lave ende af taxonomien til at kunne tilgås asynkront på nettet med

 • Instruktionsvideoer
 • Undervisers “tygge stoffet igennem”-videoer
 • Test-dig-selv
 • P2p-opgaver (Peergrade)
 • GAfE
 • Interaktive videoer (Scalable learning)

Taxonomiernes højere lag (dybde og refleksion) arbejdes der synkront med underviser (fremmøde eller webinar, ingen streamede lektioner). Der er tre fremmødedage på campus og to webinarer til rådighed for de studerende og de studerende vælger pr 10-ugers forløb, om de ønsker at være on- eller offlinestuderende af hensyn til studiegrupper.

Uddannelsen har besøg/oplæg fra aftagerfeltet.
Hack’a’thon med deltagelse af både aftagere og studerende
Torben ser potentiale i samarbejde med kommunerne om “hubs” med onlinestuderende og studerende i praktik.

Ingen decideret LA endnu, men Alexandrainstituttet har fået nogle data, som de måske kan mine indsigter fra.

Claus Grand Bang, EADania talte under overskriften “Ownership of learning” og opfølgning via data.

Claus fortalte om en ny, meget spændende tilgang, som han har prøvet fra Holland, som desværre endnu ikke ser ud til at have højere læringsudbytte end traditionel undervisning i den afprøvede sammenhæng.

Hypotesen var, at studerende, som selv er med til at vælge, hvad (emner) de skal læse, vil i højere grad være motiverede
Claus begyndte forløbet med de studerende med at lave en workshop omkring “viden – ikke viden” for at afdække behov for viden på individ-, gruppe- og klasseplan ift læringsmålet for faget: Markedsføringsplan B2C.
Emnerne blev valgt af de studerende (han “skjulte” læringsmålene)
De studerende prioriterede emnerne i grupper
Claus lavede en fælles forløbsplan
Der var løbende opfølgning og tilpasning.
Det var arrangeret som projekt med en virksomhed til at virkeliggøre det.

Men når han kiggede i LMS’ tal for åbning af filer, fremmøde og quizresponsen så det sølle ud.
Quizzens data kunne han dog bruge til at identificere de kapitler i grundbogen, som der skulle arbejdes mere med.

Både i Viborg, hvor Claus underviser og i Næstved, hvor Torben underviser, lader der til at være andre faktorer på spil for de studerende end målrettet undervisning ift om de får det ønskede udbytte eller ej.

Kristian Klausen og Olivia Harbsmeier fra DEA.NU spurgte, om der er behov for en national strategi vedr LA?

DEA skelner mellem Learning Analytics (studerende og undervisers perspektiv) og Academic Analytics (institutions- og samfundsperspektiv) og ville høre, om vi, den ærede forsamling ser udfordringer de ikke har fået øje på:

 • Tilgængelige ressourcer er ikke poolet og tilfalder ofte konsulenter fremfor at blive i sektoren
 • Hver enkelt institution står alene tilbage med risikoen forbundet med et LA-projekt (f.eks. ift GDPR)
 • Der er begrænset adgang til viden om LA i en dansk kontekst og begrænset videndeling på tværs af institutionerne
 • Svært at opstille overbevisende business case over for ledelsen på den enkelte institution
 • Design og implementering af effektive indsatser. Svært at oversætte og omsætte data til konkrete tiltag.
 • Potentiale for målforskydning? Går studerende mere op i en god indikatorscore end i at lære?
 • Manglende fælles etisk framework – netværket har taget første spadestik
 • tekniske udfordringer, herunder bl.a. datasikkerhed og transparens

Rune fortalte om en bevillingsreform: https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/kvalitetsmaling som jeg tror man med fordel kan tænke ind i sit undervisningsdesign og LA og sluttede af med forslag til kommende oplæg i netværket:

 • Præsentation af STIL’s dashboard om arbejdsmarkedets efterspørgsel på digitale kompetencer
 • Præsentation af Maria Minard’s master: “Learning Analytics på den studerendes præmisser – sådan ønsker studerende at bruge egne studiedata.”
 • Præsentation af nemlig.com’s arbejde med ML og hvordan de skaber værdi for deres kunder via segmenetring og personalisering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *