Skip to content

Jeg er Moodleambassadør fordi

Appen kan bruges offline

 • Den gratis version kan bruges til få offline kurser
 • Med mange brugere og tilretninger af appen kommer der omkostninger
 • Optimer pladsforbruget ved at lade hovedparten af materialet være tekster og hovedparten af aktiviteterne multiple choice quizzer
 • MoodleBox er en lille og billig standalone enhed (ca USD 90 eller 80€). Den virker som lokal, trådløs og komplet Moodle-server for 20-30 kursisters. Fantastisk til undervisning steder uden internetdækning.

Certifikater (og badges)

Brug Moodle til dokumentation af kvalifikationer (og gamification). Certifikaterne viser tilbage til udgiveren af certificatet, som igen kan slås op i (fx) DK-Hostmaster. Dvs. omkostningerne er domænenavn og hotel. Følg linket og se live dokumentation af et certifikats gyldighed.
Naturligvis praler jeg på LinkedIn, hvor jeg har certificeret mig selv som certifikatudsteder 😎

Mange sprog

Moodle (både i browser og i appen) kan bruges på mange sprog, alt efter hvilke sprogpakker, der er installeret. Det er Moodle og ikke indholdet, der er oversat.

Brugerdata til Human Resources i virksomheder.

Brug data til at dokumentere fremgang og til at identificere færdighedsmangler i arbejdsstyrken

Lav Custom SQL-queries reports i Moodle:
“This admin report plugin allows Administrators to set up arbitrary database queries to act as ad-hoc reports. Reports can be of two types: either run on demand, or scheduled to run automatically. Other users with the right capability can go in and see a list of queries that they have access to. Results can be viewed on-screen or downloaded as CSV.”
Læs dokumentationen her.

Læringsstier

Forskellige grupper af kursister har brug for at lære/træne forskellige emner/færdigheder. Dette kan være udtryk for ledelsens valg, personlige valg og/eller være en læringssti med progression som retningsgiver.
Selv før en analyse af medarbejderstyrkens forskelligartede kvalifikationer er på plads, kan læringsstier være nyttige:

 • Beslut hvilken generel compliance-træning der er relevant for hvem
 • Find, modificer eller opret en specificeret kompetenceramme
 • Opsæt lærings-/uddannelsesplaner, der kombinerer kurser og kompetencer/færdigheder
 • Tilmeld medarbejdere kurser i henhold til deres jobbeskrivelser eller ansvar

  Moodle er open source og gratis

og det kan være værd at betale for!

 • Mine to private Moodle installationer kører på en server på mit webhotel ved siden af min WordPressinstallation. Det er mit valg, da brejner.online er en “sandkasse” til mine egne eksperimenter og ikke har “rigtige” kursiter/lærende. Der er heller ingen integrationer med andre softwaresystemer, der skal tages hensyn til. Så mit behov er ukompliceret.
 • Min arbejsplads’ Moodle Workplace installation er hostet hos en Moodle Partner. Jeg har ikke hørt om uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, som ikke har benyttet en Moodle Partner!
 • Moodle selv har en løsning, der hedder Moodle Cloud, som kan dække manges behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *