Skip to content

Digitale kompetencer – rammeværk

Fra Europakommisionen

European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) er en videnskabeligt velfunderet ramme, der beskriver, hvad det betyder for undervisere at være digitalt kompetente. DigCompEdu giver en generel referenceramme til at understøtte udviklingen af underviserspecifikke digitale kompetencer i Europa. DigCompEdu henvender sig til undervisere på alle uddannelsesniveauer, fra tidlig barndom til videregående uddannelse og voksenuddannelse, herunder almen uddannelse og erhvervsuddannelse, specialundervisning og ikke-formelle læringskontekster.

Udforsk SELFIE for TEACHERS, det gratis selvrefleksionsværktøj til folkeskolelærere.

CFRIDiL er et rammeværk, der har til formål at standardisere digitale færdigheder ved at fremme gennemsigtighed og anerkendelse for evalueringen af, hvad man bør vide for at være en succesfuld formidler i transnationale digitale miljøer.

Digital Competence Framework for Citizens, DigComp, giver et fælles sprog til at identificere og beskrive nøgleområderne for digital kompetence. Det er et EU-dækkende værktøj til at forbedre borgernes digitale kompetence, hjælpe politiske beslutningstagere med at formulere politikker, der understøtter digital kompetenceopbygning, og planlægge uddannelsesinitiativer for at forbedre den digitale kompetence hos specifikke målgrupper.

The Digital Competence Framework for Citizens, also known as DigComp, provides a common language to identify and describe the key areas of digital competence. It is an EU-wide tool to improve citizens’ digital competence, help policy-makers formulate policies that support digital competence building, and plan education and training initiatives to improve the digital competence of specific target groups.

Den store DigComp-selvtest på mange sprog.

Fra UNESCO

UNESCOs IKT-kompetenceramme for lærere (ICT-CFT) hjælper lande med at udvikle omfattende nationale IKT-kompetencepolitikker og standarder for lærere og med at implementere disse i uddannelsesplaner.

Formålet med DLGF er at udvikle en metode til at måle bæredygtig udviklingsmål 4-indikator 4.4.2 (procentdel af unge/voksne, der har opnået mindst et minimumsniveau af færdigheder i digitale færdigheder).

UNESCO har en (sandsynligvis) opdateret liste over digitale kompetencerammer