Spring til indhold

CELEX:52023AE2515: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets henstilling om de vigtigste støttefaktorer for vellykket digital uddannelse (COM(2023) 205 final — 2023/0099 (NLE)), forslag til Rådets henstilling om forbedring af udbuddet af digitale færdigheder inden for uddannelse (COM(2023) 206 final — 2023/0100 (NLE)), og nye måder at opnå digital inklusion på (Sonderende udtalelse på anmodning af det belgiske rådsformandskab)​

    ​ ​​Post Content Read More