Spring til indhold

CELEX:52021AG0017(01): Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 17/2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1475 og (EU) nr. 375/2014 Vedtaget af Rådet den 20. april 2021 (EØS-relevant tekst)​

    ​ ​​Post Content Read More