Spring til indhold

CELEX:52021AE6548: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets henstilling om en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser for livslang læring og beskæftigelsesegnethed (COM(2021) 770 final) og om forslag til Rådets henstilling om individuelle læringskonti (COM(2021) 773 final)​

    ​ ​​Post Content Read More