Spring til indhold

CELEX:52020IP0373: Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2020 om forslag til Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (2020/2767(RSP))​

    ​ ​​Post Content Read More