Spring til indhold

CELEX:32021R0888: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/888 af 20. maj 2021 om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1475 og (EU) nr. 375/2014 (EØS-relevant tekst)​

    ​ ​​Post Content Read More