Skip to content

Hvad H5P kan

H5P er et authoring tool, altså et elæringsforfatterværktøj, hvor forfatteren kan skabe digitale undervisningsmidler og -forløb, som kan bruges på de fleste læringsplatforme, altså LMS’er. Det er gratis og på denne side undersøges mulige aktiviteter, ressourcer og muligheder for automatiseret og formativ feedback, år det samles i en “interactive book”.

H5P er ikke SCORM kompatibelt med mindre man pakker det om på https://translate-h5p.tk/scorm-h5p/

H5P er xAPI kompatibelt og for at Moodle kan opsamle data ved hjælp af xAPI skal du have installeret Annulab LRS, en gratis konto hos lrsdata.com og enten plugin’et Tincanlaunch eller plugin’et logstore_xapi fra Moodles plugin repository.

1 thought on “Hvad H5P kan”

  1. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *